N A S Z   P A R T N E R
GŁÓWNY PARTNER

Dzień Bezpiecznego Internetu - czyli nasze dzieci w sieci.

08.02.2011
|
Dzień Bezpiecznego Internetu - czyli nasze dzieci w sieci.

Dziś 8 lutego, czyli Dzień Bezpiecznego Internetu (ang. Safer Internet Day). Wydarzenie to odbywa się w całej Europie w pierwszych dniach lutego, począwszy od 2004 r. Dzień Bezpiecznego Internetu jest inicjatywą Komisji Europejskiej i ma na celu celu zwrócenie uwagi na bardzo ważną kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W naszym kraju Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest od roku 2005 przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK, które wzięły odpowiedzialność za realizację programu "Safer Internet" w Polsce.

Jak co roku w szkołach, organizacjach pozarządowych, firmach organizowane są spotkania i prezentacje służące realizacji lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Zajęcia edukacyjne, happeningi, konkursy i inne akcje, trwają praktycznie przez cały miesiąc luty.

Organizatorzy pragną w jak najszerszym stopniu wpłynąć na propagację działań w kwestii bezpieczeństwa w sieci i udostępniają wszystkim zainteresowanym szeroką gamę materiałów edukacyjnych, takich jak: scenariusze zajęć, kursy e-learning, różnego rodzaju multimedia.

W tym roku tematem przewodnim DBI są światy wirtualne, a hasłem głównym - "Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie". Inicjatorzy akcji zamierzają tym razem zwrócić uwagę na zwiększony w ostatnich latach czas spędzany "online" w Internecie przez dzieci i młodzież oraz konsekwencje z tym związane.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu 2011 publikowane są w serwisie www.dbi.pl oraz www.dzieckowsieci.pl. Dzieci znajdą też informacje o DBI w serwisie www.sieciaki.pl.

Dbajmy o bezpieczeństwo w Internecie.