N A S Z   P A R T N E R

Zjednoczeni w Sztuce – United in Art - nowa wystawa w MCSW Elektrownia już 21 czerwca

17.06.2024
|
Zjednoczeni w Sztuce – United in Art - nowa wystawa w  MCSW Elektrownia już 21 czerwca

Zjednoczeni w Sztuce – United in Art

Międzynarodowa wystawa z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Wernisaż: 21.06. 2024 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 1.09. 2024 roku
Kurator: Paweł Witkowski

W 2024 roku mija okrągłe 20 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Było to
ogromnie ważne wydarzenie w historii naszego kraju. Jubileusz ten jest doskonałą okazją do
pokazania bogactwa kulturalnego naszego kontynentu i łączących nas wartości.
Zjednoczeni w sztuce to więcej niż wystawa – to celebracja wspólnych wartości, które
kształtują naszą wspólnotę. To również podróż przez różnorodność ludzkiego doświadczenia i
wyobraźni. Połączenie odległych twórczych postaw, a jednocześnie tak sobie bliskich. Sztuka
ma moc inspirowania, edukowania i łączenia ludzi ponad wszelkimi podziałami. Daje
możliwość zanurzenia się w różnobarwności, odkrywania nowych perspektyw i
doświadczenia mocy, jaka tkwi w uniwersalnym języku.
Celem tej wystawy jest przyjrzenie się sztuce jako potężnemu narzędziu promowania
wartości, które jednoczą ludzi ponad granicami, kulturami i tradycjami. Każde prezentowane
tutaj dzieło jest wyrazem nie tylko talentu i wizji artystów, ale także ich zaangażowania w
budowanie świata opartego na wspólnych wartościach, zasadach i ideałach. Wystawa stanowi
nie tylko hołd dla artystycznej kreatywności, ale również dla wspólnych ideałów, które leżą u
podstaw Unii Europejskiej: godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, rządów
prawa, praw człowieka, solidarności i poszanowania różnorodności. To wyjątkowe
wydarzenie jest symbolicznym spotkaniem wielu kultur.
W przestrzeni Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
pokazane zostały różne aspekty twórczych postaw trzynastu artystów z dwunastu
europejskich krajów: Austrii, Bułgarii, Czech, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Niemiec,
Polski, Rumunii, Słowenii i Szwecji. Przegląd ten jest wyjątkową okazją do pokazania licznej
publiczności różnorodności działań artystycznych przez pryzmat współczesnej sztuki
europejskiej. Ideą przyświecającą tej prezentacji jest spojrzenie na możliwości „łączenia się
poprzez sztukę” między krajami Unii Europejskiej i w ten sposób budowania wspólnej
tożsamości. Symboliczne ujęcie wielu tematów nie ma na celu komentowania problemów i
wyzwań stojących przed współczesną Europą, ale pokazanie, że dystans między narodami
możemy znacząco zmniejszyć. Wielka w tym rola artystów oraz sztuki, którą tworzą.
Zachęcają nas do dialogu na temat naszej wspólnej przyszłości, a ich dzieła łączą nas ponad
granicami i podziałami. Sztuka jest ważnym narzędziem integracji i dialogu europejskiego.
Jest też dowodem na to, że w sercu każdej kultury bije uniwersalne pragnienie piękna,
zrozumienia i wspólnoty.

Artyści: Marcin Berdyszak (Polska), Jiří David (Czechy), Julián Gil (Hiszpania), Evgen Čopi
Gorišek (Słowenia), Brian Harte (Irlandia), Pravdoliub Ivanov (Bułgaria), Anders Liden
(Szwecja), Katherina Olschbaur (Austria), Laurent Proux (Francja), Aistė Stancikaitė (Litwa),
Irmina Staś (Polska), Ecaterina Vrana (Rumunia), Umut Yasat (Niemcy)