N A S Z   P A R T N E R

10. Triennale Młodych: Utrwalanie - wernisaż już 24 czerwca o godz. 15:00

23.06.2023
|
10. Triennale Młodych: Utrwalanie - wernisaż już 24 czerwca o godz. 15:00

Wernisaż 24 czerwca 2023, godz. 15.00 / Відкриття 24 червня о 15:00

Miejsce Muzeum Rzeźby Współczesnej, Oranżeria

Kurator Stanisław Małecki Lia Dostlieva Andrii Dostliev

Artyści: Liwia Bargieł i Bartłomiej Kiełbowicz, Vasylyna Buryanyk, Paweł Czekański, Estera Gałuszka, Wojciech Gniewek, Barbara Gryka, Kamil Kak, Grzegorz Kozera, Dmytro Krasnyi, Inga Levi, Iryna Loskot, Piotr Mlącki, Jan Musiałowski, Aleksandra Nenko, Pablo Ramírez González, Barbara Stańko-Jurczyńska, Ewelina Węgiel, Weronika Zalewska

Trzy lata, które minęły od ostatniej edycji Triennale, nie były łatwe dla początkujących twórców i twórczyń. Pandemia nie tylko opóźniła debiut wielu artystów, lecz także w znacznym stopniu zmieniła sposoby edukacji oraz komunikacji. Kolektywne poczucie bezradności oraz świadomość pogłębiających się nierówności społeczno-ekonomicznych spotęgowały również wrażenie zbliżającej się katastrofy. W końcu pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę boleśnie otworzyła rozdział, który wielu uważało za dawno zamknięty.

Jednak wśród tych niepokojących okoliczności pojawiły się również przebłyski nadziei. W odpowiedzi na pandemię, kryzys na granicy z Białorusią oraz przybycie do naszego kraju milionów ludzi uciekających przed wojną w Ukrainie utworzone zostały liczne, oddolne inicjatywy i wspólnoty, których członkowie i członkinie zaangażowali się w działania pomocowe. Społeczeństwo obywatelskie dowiodło swojej sprawczości, udzielając realnego wsparcia osobom znajdującym się w tragicznej sytuacji.

Stworzonemu przez nas otwartemu naborowi na tegoroczne Triennale przyświecała idea utrwalenia nastrojów wspólnototwórczych i uwzględnienia głosów ukraińskich artystów, którzy wywarli duży wpływ na kształt polskiej sceny artystycznej. Odeszliśmy również od normatywnych kryteriów selekcji, a naszym naszym celem stało się wspieranie inkluzywności i otwartości, przekraczanie ograniczeń wiekowych oraz nie zwracanie uwagi na stopnie uniwersyteckie czy przynależność narodową.

Na tworzonej w ten sposób wystawie prezentujemy prace dziewiętnastu artystów, którzy obnażają opresyjne systemy i wskazują na możliwe ścieżki transformacji. Wszyscy oni w wyraźny sposób badają przeszkody w tworzeniu prawdziwej wspólnoty, jako rozwiązanie sugerując wzajemną troskę i nieustanne podsycanie własnej kreatywności, przyczyniających się do budowy lepszej przyszłości.

Dzień otwarcia we współpracy z: SDK Słonecznik, Turnus, Zoi Michailova (aka Facheroia)

Oprawa graficzna, projekt i skład katalogu: Zofia Kofta


Відкриття: 24 червня о 15:00 Площа перед палацом Юзефа Брандта

Відкриття виставки: 24.06.2023

Закриття: 03.09.2023

Художниці і художники: Liwia Bargieł i Bartłomiej Kiełbowicz, Vasylyna Buryanyk, Paweł Czekański, Estera Gałuszka, Wojciech Gniewek, Barbara Gryka, Kamil Kak, Grzegorz Kozera, Dmytro Krasnyi, Inga Levi, Iryna Loskot, Piotr Mlącki, Jan Musiałowski, Aleksandra Nenko, Pablo Ramírez González, Barbara Stańko-Jurczyńska, Ewelina Węgiel, Weronika Zalewska

Останні три роки, що минули після попередньої Трієнале, не були найлегшими для починаючих художників. Широкомасштабні наслідки пандемії не лише завадили їхнім дебютам, а й спотворили мережі освіти та комунікації. Зростаюча байдужість до навколишнього середовища та зріст соціоекономічних розбіжностей підсилили відчуття надзвичайної катастрофи. І на кінець, повномасштабне вторгнення Росії в Україну відкрило болісну главу, яку багато хто вважав вже давно закритою.

Проте, серед цих тривожних обставин також з'явилися проблиски надії. Багато громадських ініціатив та спільнот, скерованих на допомогу іншим, розцвіли під час пандемії, кризи на білоруському кордоні та втечі мільйонів людей від війни в Україні. Громадянське суспільство продемонструвало свою активність, надаючи конкретну підтримку тим, хто опинився у скрутних обставинах.

Овпен кол, який ми створили для цьогорічного Трієнале, був сфокусований на підтримці побудови спільноти та наданні видимості голосам українських художників та художниць, які вже значно вплинули на траєкторію польської художньої сцени. Виходячи за межі традиційних критеріїв відбору, ми прагнули сприяти інклюзивності та відкритості, скасувавши обмеження за віком, наявністю університетської освіти та національним походженням.

У межах цього фреймворку кураторська виставка представляє твори дев'ятнадцяти художників та художниць, чиї роботи розкривають пригнічення з боку домінуючих систем та оприявнюють потенційні шляхи трансформаційних змін. Усі вони досліджують складнощі співіснування, говорять про взаємну турботу та непохитну винахідливість у прагненні побудувати краще майбутнє.

У відкритті беруть участь: SDK Słonecznik, Turnus, Zoi Michailova (aka Facheroia)

Куратори: Stanisław Małecki, Lia Dostlieva, Andrii Dostliev

Графіка, дизайн та верстка каталогу: Zofia Kofta