N A S Z   P A R T N E R

Katarzyna Nowicka - Urbańska - wernisaż już 10 maja w Łaźnia RKŚTiG

09.05.2023
|
Katarzyna Nowicka - Urbańska - wernisaż już 10 maja w Łaźnia RKŚTiG

ŁAŹNIA
Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria


zaprasza na wystawę

KATARZYNA NOWICKA-URBAŃSKA
AUTOGENNE INTERPRETACJE ŚWIATŁA


"Moje obrazy, rysunki i collage są przypomnieniem o złożoności egzystencji ludzkiej, a także wynikiem indywidualnego odbioru piękna natury, która nieustanie zachwyca swoją zmiennością i kruchością tworzenia. Łączę w swoich pracach fragmenty realistyczne z abstrakcyjną materią malarską. W malarstwie najbardziej cenię głębię obrazu, rozumianą dosłownie i w przenośni, poszukiwanie koloru, wyrazu kompozycji, nowej emocji, tajemnicy. (…). Prezentowana wystawa składa się z prac malarskich, rysunkowych i collage’y, które powstały ostatnich dwóch dekadach. Najwcześniejszymi są prace olejne na płótnie, ostatnie, collage na płótnie i szkice do obrazów, do wykonania których wykorzystano odbitki ksero na kalce i papierze. Wybór prac nie jest związany z żadnym konkretnym tematem, natomiast łączy je indywidualna interpretacja światła."

Katarzyna Nowicka - Urbańska

 

Urodzona w 1963 roku w Radomiu, studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku. Dyplom w zakresie malarstwa uzyskała w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego. W latach 1988-1996 zatrudniona w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta /adiunkta, w 1994 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia a w 2004 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych w dyscyplinie artystycznej malarstwo na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Od 1997 r. pracuje w Katedrze Sztuki (obecnie Wydziale Sztuki) UTH w Radomiu – od 2005 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa. Zajmuje się twórczością w dziedzinie malarstwa rysunkiem i collage’m. Miała 16 wystaw indywidualnych, brała udział w ponad 150 wystawach zbiorowych.


Wernisaż 10 maja (środa) 2023 r., godz. 18.00
Łaźnia RKŚTiG, ul. Traugutta 31/33
Wystawa czynna do 2 czerwca 2023 r.