N A S Z   P A R T N E R

Pieski świat. Spotkanie z Jerzym Jarniewiczem w Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli

17.12.2022
|
Pieski świat. Spotkanie z Jerzym Jarniewiczem w Muzeum W. Gombrowicza we Wsoli

Pieski świat. Spotkanie z Jerzym Jarniewiczem, laureatem Nagrody Literackiej Nike

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli zaprasza na spotkanie literackie z Jerzym
Jarniewiczem – poetą, eseistą, tłumaczem, ubiegłorocznym laureatem Nagrody
Literackiej NIKE.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 15 stycznia. Początek o godzinie 17.00.

Rok 2023 to pierwszy rok z dwóch lat jubileuszowych – w 2023 przypada
dziewięćdziesiąta rocznica debiutu Witolda Gombrowicza. W 1933 roku w
wydawnictwie Rój ukazał się Pamiętnik z okresu dojrzewania – zbiór opowiadań
autorstwa późniejszego laureata Międzynarodowej Nagrody Wydawców. W roku
2024 zaś świętować będziemy 120 rocznicę urodzin Gombrowicza.
- Mamy nadzieję, że te jubileusze będą pretekstem do ważnych wydarzeń literackich,
teatralnych i artystycznych. Mamy bogate plany, będziemy o nich informować, gdy
marzenia skonfrontujemy z możliwościami ich sfinansowania – zapowiada Tomasz
Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.
Pierwsze z tych wydarzeń już wkrótce: w niedzielę 15 stycznia, gościem muzeum
będzie Jerzy Jarniewicz, wielokrotnie nagradzany i wyróżniany poeta, krytyk
literacki, eseista i tłumacz. Jerzy Jarniewicz ma na swoim koncie kilkanaście tomów
wierszy, kilkanaście książek eseistycznych poświęconych kulturze i kontrkulturze
brytyjskiej, angielskiej czy amerykańskiej, a także kilkadziesiąt przekładów
literackich. Tłumaczył m.in. Jamesa Joyce, Philipa Rotha, Umberto Eco, Ursulę Le
Guin. Był wieloletnim współpracownikiem pisma „Literatura na świecie”. W
ubiegłym roku, za swój najnowszy tom wierszy Mondo cane, otrzymał Nagrodę
Literacką NIKE. Z poetą będzie rozmawiała Anna Spólna.
- Skoncentrujemy się na tym najnowszym tomie wierszy, ale rozmawiać będziemy
także o całej twórczości Jerzego Jarniewicza i o jego dokonaniach translatorskich,
bowiem jego wrażliwość poetycka zdecydowanie kształtowała się i kształtuje także
poprzez to, jakich autorów tłumaczy i jakich czyta – mówi Anna Spólna.
Jak dodaje, Jerzy Jarniewicz jest poetą pod wieloma względami niezwykłym i bardzo
odważnym. Zdaniem badaczki, to co szczególnie wydaje się odświeżające i
niezwykłe w jego wierszach, zwłaszcza ostatnich, to jest takie spojrzenie na kondycję
człowieka i świata, a także mężczyzny i świata, które przełamuje tradycyjne podziały
na to co męskie i niemęskie, na to, co wypada a czego nie wolno, na to co jest w
mediach i w mediach społecznościowych normą, a co jest przekroczeniem tej normy.
Spotkanie z Jerzym Jarniewiczem odbędzie w Muzeum Witolda Gombrowicza we
Wsoli 15 stycznia. Początek o godzinie 17.00. Wstęp wolny.

Jak zawsze chętnych do udziału w tej rozmowie zawiezie do Wsoli z Radomia
bezpłatny autobus, który odjedzie z przystanku Chrobrego / Czysta, obok galerii
handlowych (kierunek Michałów) o godzinie 16.20. Powrót po spotkaniu, tym
samym autobusem.