N A S Z   P A R T N E R

Noc Muzeów w Muzeum Wsi Radomskiej 14 maja godz. 15:00 - 21:00

13.05.2022
|
Noc Muzeów w Muzeum Wsi Radomskiej 14 maja godz. 15:00 - 21:00

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum Wsi Radomskiej oraz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

w programie: 

 

Muzeum Wsi Radomskiej

Podczas tegorocznej edycji Nocy Muzeów, zachęcamy do obejrzenia niezwykle ciekawych wystaw  stałych i czasowych, podczas spaceru koniecznie trzeba odwiedzić zgromadzone w skansenie obiekty dawnego budownictwa wiejskiego, które będą otwarte dla zwiedzających.

O godz. 15.00, w kurniku dworskim z Konar odbędzie się  wernisaż wystawy „Stanisław Zieliński 1939 – 2022 IN MEMORIAM”. Wystawa prezentuje pamiątki po  wybitnym i zasłużonym regionaliście. Zainteresowania Stanisława Zielińskiego koncentrowały się głównie na kwestiach związanych z historią i kulturą, pracą społeczno-polityczną, dziedzictwem wsi. Na wystawie można obejrzeć  min. maszynę do pisania, która Stanisław Zieliński posługiwał się od lat 70-tych. XX wieku. Życiorys, drogę zawodową oraz dorobek naukowy i zasługi w działalności społecznej prezentują plansze, opracowane przez Renatę Metzger, dyrektora Powiatowego Instytutu Kultury.  We wnętrzu zaaranżowanym na pracownię badacza z przełomu lat 70/80, z biurkiem i biblioteczka z epoki, wyeksponowane został: dokumenty, fotografie, maszynopisy i rękopisy oraz książki ze zbiorów Stanisława Zielińskiego. Wystawę wzbogacają pamiątki po zmarłym niedawno naukowcu.

Wystawa powstała we współpracy z Powiatowym Instytutem Kultury i została wzbogacona o eksponaty z kolekcji Muzeum Wsi Radomskiej.

Miłośnicy tradycyjnej muzyki ludowej będą mieli okazję posłuchać znanych  i cenionych kapel które przygrywać będą do tańca na scenie „Pod dębem”.

Usłyszycie państwo kapelę Jana Wochniaka  jednego  z najlepszych bębnistów w Polsce, pochodzącego z Wieniawy oraz równie doskonałą kapelę Krzysztofa Rokicińskiego ze Starych Siekluk. Uznany harmonista zaprezentuje tradycyjne melodie i utwory regionu radomskiego.

Potańcówka rozpocznie się o godzinie 16.00 i potrwa do 21.00.

 

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

- zwiedzanie wystaw stałych
- wystawa multimedialna „Dzieło Oskara Kolberga.
Podstawa źródłowa i inspiracja”
- projekcje filmów etnograficznych