N A S Z   P A R T N E R

Geometria i... - wystawa dostępna online

26.11.2020
|
Geometria i... - wystawa dostępna online

Wystawa dostępna online

Geometria i...

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu pozostanie zamknięte dla zwiedzających do końca 2020 roku, ale całą dokumentację fotograficzną z aktualnej wystawy, można oglądać na stronie www.mcswelektrownia.pl.

Dokumentację przygotował Marcin Kucewicz

Na kanale You Tube dostępny film z oprowadzania kuratorskiego https://www.youtube.com/channel/UC4IlmT0Ol7MQ9klAfzPyUGQ

Kurator wystawy Mariusz Jończy

Realizacja filmu Michał Grabowski

Geometria i to wystawa, która pokazuje fragment kolekcji nurtu geometrycznego w zbiorach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Zbioru liczącego 415 prac autorstwa osiemdziesięciu jeden artystów.

Kolekcja ta powstała w latach 2009 2018, jest pokłosiem Międzynarodowych Plenerów dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii, organizowanych w Pałacu w Radziejowicach przez Elektrownię, pod kierownictwem i merytorycznym nadzorem dr Bożeny Kowalskiej. Plenery te były kontynuacją cyklu tworzonego i kierowanego przez tę wybitną historyczkę sztuki i krytyczkę, od 1985 roku . Łącznie było ich trzydzieści sześć i zaowocowały kolekcjami sztuki współczesnej, nurtu geometrycznego, w Chełmie (Galeria 72), Orońsku (CRP) i Radomiu (MCSW Elektrowni). Nie sposób, na jednej wystawie, pokazać wszystkie prace kolekcji Bożeny Kowalskiej, będącej częścią Radomskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej znajdującej się dziś w Elektrowni.


Zbigniew Belowski

Wystawa pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Ekspozycji towarzyszy publikacja prezentująca cały zbiór poplenerowego dorobku MCSW Elektrownia w Radomiu.

10 Plenerów dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii

Katalog kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, obejmujący prace artystów tworzących w nurcie abstrakcji geometrycznej, którzy w latach 2009-2018 uczestniczyli w międzynarodowych plenerach organizowanych przez dr Bożenę Kowalską.

Tekst przybliżający historię plenerów napisał Zbigniew Belowski. W książce znalazły się noty biograficzne wszystkich 81 artystów, opracowane przez Mariusza Jończy, wraz z jedną wybraną reprodukcją. Wykaz prac, wśród których są rysunki, malarstwo, rzeźba i obiekty, przygotowała Kinga Adamiec. Niniejsza publikacja jest drugą (po Edwardzie Dwurniku) odsłoną zbiorów sztuki współczesnej w Radomiu.

Cena książki to 35 zł, zamówienia: poczta@mcswelektrownia.pl