N A S Z   P A R T N E R

O Korczaku, prawach dziecka i wyzwaniach współczesności - Sympozjum Korczakowskie w Radomiu

22.01.2013
|
O Korczaku, prawach dziecka  i wyzwaniach współczesności - Sympozjum Korczakowskie w Radomiu

W poniedziałek, 21 stycznia w Radomiu odbyło się Sympozjum Korczakowskie pt.: Z Korczakiem w nowe stulecie..." Zaproszoni goście mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów związanych min. z wciąż aktualnymi pogladami pedagogicznymi Starego Doktora, dotyczącymi wychowania dla przyszłości.

W sympozjum udział wzięli min.: Wiceprezydent Miasta Radomia, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka w Warszawie, pracownicy naukowi Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, nauczyciele szkolnictwa specjalnego, pedagodzy, psycholodzy poradni wychowawczo - zawodowych i rodzice osób niepełnosprawnych.

Oficjalnego otwarcia dokonała pani mgr Halina Kot - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu. Wykład inauguracyjny wygłosiła Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka, Dyrektor Zespołu Spraw Społęcznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie - pani mgr Barbara Sochal.

Tego dnia ułyszeliśmy o edukacji i prawach dziecka w kontekście wyzwań współczesności, o roli wychowawcy - przyjaciela, o poszanowaniu praw dziecka wobec młodzieży nieprzystosowanej społecznie i instytucjonalnych formach wsparcia osób niepełnosprawnych.

Na zakończenie zaproszeni goście obejrzeli prezentację artystyczną w wykonaniu uczniów placówek specjalnych i przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 16 w Radomiu. Występ zwieńczyła finałowa piosenka, którą dzieci zaśpiewały w towarzystwie ślicznej, rudowłosej, utalentowanej aktorki Teatru Powszechnego w Radomiu - Patrycji Zywert.

Orgaznizatorem Sympozjum Korczakowskiego był Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Radomiu.

Gratulujemy tak udanego, owocnego i znaczącego przedsięwzięcia.
Korczak byłby z Was dumny!

Kliknij i zobacz zdjęcia z Sympozjum Korczakowskiego w Radomiu