Kulturalny Radom

RSS
G Ł Ó W N Y   P A R T N E R

Wizytówka

Chris

Chris

Jestem Radomianinem od zarania dziejów, ale ciągle brakowało mi  czasu, żeby odkrywać w nim to, czego nie można zobaczy z perspktywy miejsca pracy, czy też zacisza domowego.  Dlatego tutaj trafiłem by skorzystać ze zbiorowej mądrości i wreszcie zagubić się, ale i może odnależć w coraz bardziej coolturalnym Radomiu.           Wchodzę w to...

Chris