Kulturalny Radom

RSS
Newsletter - Zapisz się!
G Ł Ó W N Y   P A R T N E R
Dodaj aktualność

Wydarzenia - Radom i okolice
Zapowiedzi, recenzje, relacje

Redakcja

Już 15 października kolejna Żywa Biblioteka w Radomiu!

09.10.2017 15:48 | Redakcja |
Już 15 października kolejna Żywa Biblioteka w Radomiu!

15 października od godz. 12:00
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu

Zadaj pytanie, na które wcześniej nie miałeś odwagi, skonfrontuj własne przekonania z rzeczywistością, podejmij dialog, który łączy!

Porozmawiaj z "Żywą Książką"! - o poglądach, stylu życia, niecodziennych problemach, doświadczeniach...

Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia, Radosława Witkowskiego.

Żywa Biblioteka jest międzynarodowym projektem edukacyjnym, którego głównym celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez tworzenie przestrzeni dla dialogu między przedstawicielami różnych grup tworzących lokalną społeczność. Od 2003 roku Żywa Biblioteka jest oficjalnym narzędziem Rady Europy wykorzystywanym w programach edukacji na temat praw człowieka. Żywe Biblioteki były do tej pory organizowane w 45 krajach na świecie oraz w wielu miastach w Polsce, często stając się wydarzeniem cyklicznym angażującym oraz integrującym lokalną społeczność.

Jak działa Żywa Biblioteka

Żywa Biblioteka wykorzystuje standardową formułę biblioteki, która opiera się na dobrowolnym kontakcie między czytelnikiem a książką. Czytelnik ma dzięki niemu okazję zapoznać się z nowymi perspektywami oglądu świata i przeżyciami, często obcymi jego codziennemu doświadczeniu.

W Żywej Bibliotece czytelnik ma kontakt z Żywymi Książkami - osobami przynależącymi do grup, których perspektywa jest często nieznana większości społeczeństwa. Są to osoby narażone na dyskryminacje, stereotypizację lub wykluczenie, na przykład osoby niepełnosprawne, przedstawiciele mniejszościowych grup etnicznych, narodowych i religijnych, czy wreszcie osoby o odmiennej orientacji seksualnej. Katalog Książek, czyli lista osób zaproszonych do udziału w projekcie w charakterze Żywych Książek, jest przygotowywany w oparciu o problemy istniejące w lokalnej społeczności. Organizatorzy dbają, by Żywe Książki były osobami otwartymi i komunikatywnymi, ale zarazem nie narzucającymi własnych poglądów, ani nie promującymi żadnych organizacji społecznych. Występują one jako osoby prywatne, opowiadające o własnych doświadczeniach.

Czytelnicy i Czytelniczki mają możliwość porozmawiania z Żywą Książką|, którą wybierają po zapoznaniu się z katalogiem dostępnych tytułów. Rozmowa trwa pół godziny i jest indywidualnym spotkaniem, podczas którego Czytelnik/czka ma możliwość zadania Żywej Książce interesujących go/ją pytań w ramach swobodnej rozmowy. W trakcie spotkania obie strony mogą w każdej chwili zrezygnować z kontynuowania rozmowy, bądź odmówić rozmawiania o drażliwych dla nich kwestiach.

Kliknij żeby zobaczyć powiększenie

Już 15 października kolejna Żywa Biblioteka w Radomiu! Już 15 października kolejna Żywa Biblioteka w Radomiu!